Opzeggen overlijdensrisicoverzekering

Jammer dat u uw overlijdensrisicoverzekering bij ons wilt opzeggen. Op deze pagina helpen wij u om dit in orde te maken.

Het opzeggen van een overlijdensrisicoverzekering kan grote financiële gevolgen hebben

Als u ervoor kiest om de verzekering te beëindigen vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering bij overlijden van de verzekerde. Wij wijzen u graag op de gevolgen van het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering en reiken u een aantal tips aan. Kies hieronder de reden van uw opzegging. Het opzegformulier vindt u in de betreffende tab. 

Dat de hypotheekverstrekker de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering laat vervallen, betekent niet dat uw overlijdensrisicoverzekering moet worden beëindigd.

Wat betekent het vervallen van de verpanding van uw overlijdensrisicoverzekering?

Uw overlijdensrisicoverzekering blijft lopen, maar de uitkering wordt niet meer automatisch gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Niet de hypotheekverstrekker, maar de nabestaande zelf ontvangt nu de uitkering bij overlijden van de verzekerde. De nabestaande beslist zelf hoe de uitkering besteed wordt. Bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen of voor de opvoeding van de kinderen (als die er zijn). Natuurlijk kan de uitkering ook alsnog worden afgelost op de hypotheek om de woonlasten te verlagen.

Raadpleeg uw adviseur vóórdat u besluit om uw overlijdensrisicoverzekering op te zeggen

Het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering kan grote financiële gevolgen hebben. Deze verzekering is destijds door u afgesloten om te voorkomen dat de nabestaande het huis moet verkopen omdat de woonlasten onbetaalbaar zijn geworden (of dat er na verkoop een restschuld achterblijft). Zeg uw overlijdensrisicoverzekering daarom nooit op zonder overleg met uw financieel adviseur. Uw adviseur helpt u om de financiële risico’s bij overlijden inzichtelijk te maken, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan kunt u uw lopende overlijdensrisicoverzekering aanpassen, zodat deze aansluit bij uw nieuwe situatie. U kunt de verzekering splitsen naar twee losse verzekeringen, de polis volledig op naam van u of uw partner zetten of de verzekering opzeggen.  

Beëindiging is niet altijd de beste keuze

Zeker niet als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt. Het is goed om te weten dat de bestaande verzekering aangepast kan worden, zodat deze goed aansluit bij uw nieuwe situatie. Bijvoorbeeld voor het veiligstellen van alimentatie mocht de ex-partner komen te overlijden.

Splitsen of overdragen van een bestaande verzekering

Als u beide verzekerd bent op de polis, dan is de eerste vraag: moet de dekking voor beiden in stand blijven? Het is goed om te weten dat een TAF overlijdensrisicoverzekering bij echtscheiding kan worden gesplitst in twee losse verzekeringen, zodat ieder voortaan een eigen overlijdensrisicoverzekering heeft. Er hoeft geen nieuwe gezondheidsverklaring te worden ingevuld. Ook kan er voor worden gekozen om de dekking voor één van beiden te laten vervallen.

Goed advies belangrijk

Uit elkaar gaan betekent dat er veel zaken geregeld moeten worden. Neem daarbij ook het overlijdensrisico mee. Uw adviseur kan u helpen om de financiële risico’s inzichtelijk te maken voor de nieuwe situatie, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering

Heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat u op uw premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat noemen we ‘oversluiten’. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u kunt berekenen of het oversluiten van uw verzekering voordeel oplevert. En hoe u een eventuele overstap het beste kunt aanpakken.

Let op: zeg uw overlijdensrisicoverzekering nooit op voordat uw nieuwe overlijdensrisicoverzekering in gaat

Voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering moet u opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. Stel dat u niet door de medische acceptatie komt of vanwege uw gezondheid een opslag krijgt op uw premie, dan kan het beter zijn om uw bestaande polis te houden. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd. Hiermee voorkomt u dat u (tijdelijk) geen dekking heeft.

Uw financieel adviseur helpt u graag bij het bepalen of overstappen mogelijk en gunstig voor u is

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering

Na aflossen van uw hypotheek is de overlijdensrisicoverzekering niet meer aan uw hypotheek gekoppeld

Uw verzekering stopt niet automatisch als u uw hypotheek heeft afgelost. Maar dat hoeft ook helemaal niet. U kunt uw verzekering gewoon door laten lopen. De uitkering bij overlijden van de verzekerde wordt niet meer gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Niet de hypotheekverstrekker, maar de nabestaande zelf ontvangt nu het verzekerd bedrag bij overlijden van de verzekerde. De uitkering is vrij besteedbaar en kan bijvoorbeeld worden gebruikt als aanvulling op het inkomen of voor de opvoeding van de kinderen (als die er zijn). Natuurlijk kan de uitkering ook alsnog worden afgelost op de hypotheek om de woonlasten te verlagen.

Raadpleeg uw adviseur vóórdat u besluit om uw overlijdensrisicoverzekering op te zeggen

Een overlijdensrisicoverzekering geeft financiële zekerheid bij overlijden van de verzekerde. Zeg uw overlijdensrisicoverzekering daarom nooit op zonder overleg met uw financieel adviseur. Uw adviseur helpt u om de financiële risico’s bij overlijden inzichtelijk te maken, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering

Dat uw hypotheekverstrekker de overlijdensrisicoverzekering niet verplicht stelt, betekent niet dat uw overlijdensrisicoverzekering moet worden beëindigd.

Heeft u een hypotheek in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering? Dan heeft u een aantal mogelijkheden.

 • Geen actie ondernemen
  Als u niets doet en de hypotheekverstrekker geeft de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering niet automatisch vrij, dan blijft de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. De uitkering bij overlijden van de verzekerde wordt automatisch afgelost op de hypotheek. Zodat de nabestaande in het huis kan blijven wonen of - als er geen achterblijvende partner is - het huis zonder restschuld verkocht kan worden.

 • Uw geldverstrekker vragen om ontpanding van de verzekering
  Na het ontpanden van de verzekering wordt de uitkering bij overlijden van de verzekerde niet meer automatisch gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Niet de hypotheekverstrekker, maar de nabestaande zelf ontvangt dan het verzekerd bedrag bij overlijden. De uitkering is vrij besteedbaar en kan bijvoorbeeld worden gebruikt als aanvulling op het inkomen of voor de opvoeding van de kinderen (als die er zijn). Natuurlijk kan de uitkering ook alsnog worden afgelost op de hypotheek om de woonlasten te verlagen.

  Let op: ontpanden kan alleen als uw hypotheekverstrekker daarmee akkoord gaat
  Elke hypotheekverstrekker heeft daarin haar eigen beleid. Een enkele hypotheekverstrekker doet automatisch afstand van het pandrecht. Maar in het algemeen geldt dat u zelf een verzoek tot ontpanding moet indienen bij uw geldverstrekker.

 • Uw verzekering opzeggen na toestemming van de geldverstrekking
  Als uw hypotheekverstrekker de verpanding van uw overlijdensrisicoverzekering laat vervallen, kunt u de overlijdensrisicoverzekering opzeggen.
   

Raadpleeg uw adviseur vóórdat u besluit om uw overlijdensrisicoverzekering op te zeggen

Het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering kan grote financiële gevolgen hebben. Deze verzekering is destijds door u afgesloten om te voorkomen dat de nabestaande het huis moet verkopen omdat de woonlasten onbetaalbaar zijn geworden of na verkoop achterblijft met een restschuld. Zeg uw overlijdensrisicoverzekering daarom nooit op zonder overleg met uw financieel adviseur. Uw adviseur helpt u om de financiële risico’s bij overlijden inzichtelijk te maken, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering

Als u ervoor kiest om de verzekering te beëindigen vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering.  Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de verzekering niet altijd de beste keuze.  

Raadpleeg uw adviseur vóórdat u besluit om uw overlijdensrisicoverzekering op te zeggen

Het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering kan grote financiële gevolgen hebben. Zeg uw overlijdensrisicoverzekering daarom nooit op zonder overleg met uw financieel adviseur. Uw adviseur helpt u om de financiële risico’s bij overlijden inzichtelijk te maken, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wilt u toch opzeggen? 
Vul het opzegformulier in en stuur dit per post of per mail naar ons toe. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de beëindiging.

Opzegformulier verzekering