Vraag & Antwoord

Vind het antwoord op uw vraag

Meest gestelde vragen

Een wijziging in uw bankrekeningnummer kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.

Wijzigen bankrekeningnummer

Een adreswijziging kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.

Adres wijzigen

De opzegging van uw verzekering ontvangen wij graag schriftelijk via het opzegformulier. Let er op dat deze bij meerdere verzekeringnemers door allen ondertekend dient te worden.

Opzegformulier arbeidsongeschiktheidsverzekering

Opzegformulier overlijdensrisicoverzekering

 

 

Als u gaat scheiden, kan de bestaande overlijdensrisicoverzekering worden beëindigd of overgedragen aan één van de ex-partners.

Omdat de keuze die u hierin maakt afhankelijk is van uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om advies te vragen bij uw financieel adviseur. Deze helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

Wilt u eerst meer weten over de verschillende opties? Wij schreven er een artikel over:

Beëndigen of overdragen?

 

TAF is een verzekeraar die overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt. Als u een bankafschrift van TAF heeft, heeft u een (of allebei) van deze verzekeringen bij ons afgesloten. 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit aan de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Met deze verzekering bouwt u geen waarde op. Dat betekent dat als de verzekerde op de einddatum nog in leven is, de verzekering stopt zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden.

Vraag kopie polisblad op

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met deze verzekering voorkomt u dat u zonder geld komt te zitten als u (tijdelijk) niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u (tenminste) uw vaste lasten blijven betalen.

Vraag kopie polisblad op

 

Een overlijdensrisicoverzekering is niet gekoppeld aan uw woning, maar aan u als persoon. Om deze reden blijft u gewoon verzekerd, ook na de verkoop van uw woning. Wanneer u zou komen te overlijden wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd aan uw nabestaanden.

 1. Met de app 'Adobe Scan' kunt u eenvoudig documenten of uw legitimatiebewijs scannen. De app maakt er vervolgens één bestand van zonder dat het bestand heel groot is. Het gaat om een gratis app.
  Adobe Scan Play Store
  Adobe Scan App Store
 2. U kunt bestanden ook kleiner maken door ze af te drukken als pdf. Hiervoor heeft u een pdf creator nodig. Wanneer u kiest voor het afdrukken van een bestand, kiest u niet voor een printer maar voor de optie 'create pdf' (deze benaming kan verschillen).

Wij hebben bij u om een bewerkte kopie van uw ID-bewijs gevraagd. Dit betekent dat u een kopie van uw ID-bewijs dient aan te leveren waar u uw pasfoto en BSN afschermt, zodat deze niet meer zichtbaar is. Daarnaast adviseren wij u om een watermerk te plaatsen door uw ID-bewijs met daarop het doel van de kopie en de datum waarop u de kopie verstrekt. Let daarbij wel op dat wij het ID-bewijs nog kunnen lezen. U kunt voor het bewerken van uw kopie, gebruik maken van de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid.
 

Algemeen

U vraagt een verzekering bij TAF aan via een onafhankelijke financieel adviseur. Deze helpt u bij het maken van de juiste keuzes die passen bij uw persoonlijke situatie en budget.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind een adviseur in uw buurt.

U vindt op de pagina Service & Contact het opzegformulier voor uw verzekering.

Graag willen wij u er op wijzen dat als u ervoor kiest om uw verzekering op te zeggen, uw polis komt te vervallen. Dat betekent dat er geen recht meer is op een uitkering. We raden u aan om samen met uw adviseur te kijken wat het beste bij uw huidige financiële situatie past: opzeggen of (gewijzigd) voortzetten van de verzekering.

Overlijden melden

Na een overlijden wilt u de financiële zaken graag zo goed mogelijk regelen. En snel. Daarom hebben we het voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt een overlijden te melden. Op deze pagina kunt u een overlijden melden. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw melding met daarin een korte uitleg wat u kunt verwachten.

Arbeidsongeschikt of werkloos melden

Bent u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze helpt u bij het invullen van het schadeformulier en het aanleveren van de juiste informatie. 

Meer informatie over wat u kunt verwachten na het melden van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid vindt u op deze pagina.

Heeft u vragen?
Dan kunt u natuurlijk altijd contact met uw financieel adviseur of ons opnemen. Wij helpen u graag. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur via 040 - 707 38 90 of via e-mailadres info@taf.nl.

Op uw polisblad
Het polisnummer vindt u bovenaan uw polisblad.

Op uw bankafschrift
Het polisnummer vindt u ook op uw bankafschrijving. Dit staat achter het betalingskenmerk: bijvoorbeeldTAF0000001234567. De laatste cijfers ná de nullenreeks is uw polisnummer bij TAF.

U vraagt via deze pagina eenvoudig en snel een kopie van uw polisblad op. Het polisblad ontvangt u per e-mail. 

De actuele status van uw aanvraag kunt u opvragen bij uw financieel adviseur. Deze kijkt het voor u na. Graag leggen we in onderstaand stappenplan uit hoe het aanvraagproces verloopt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Hoe verloopt het aanvraagproces?

 1. Nadat uw financieel adviseur een aanvraag heeft ingediend, ontvangt de verzekerde een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring.
 2. Heeft de verzekerde alles ingevuld en daarmee de gezondheidsverklaring afgerond? Dan ontvangt deze een SMS-code om de gezondheidsverklaring digitaal te ondertekenen. Daarna wordt de gezondheidsverklaring automatisch naar ons verstuurd.
 3. Na ontvangst van de ingevulde gezondheidsverklaring wordt de aanvraag direct beoordeeld.
  Zijn er geen medische bijzonderheden? Dan wordt de aanvraag meteen geaccepteerd en ontvangt u uw polisblad.
  Zijn er wel medische bijzonderheden? Dan wordt de aanvraag eerst beoordeeld door een medisch adviseur. Het kan zijn dat er extra informatie nodig is. Daar ontvangt u dan bericht over. Na de beoordeling door de medisch adviseur ontvangt u van ons bericht over de acceptatie of afwijzing van uw aanvraag.

De inlogpagina van TAF is bedoeld voor financieel adviseurs. Zij kunnen daar onder andere de status van uw aanvraag zien. Als consument zijnde kunt u niet op onze website inloggen. 

Heeft u uw verzekering bij ons opgezegd? Dan nemen wij de opzegging binnen twee weken in behandeling. Als er nog iets ontbreekt, nemen wij contact met u op. Wanneer wij aan uw verzoek kunnen voldoen en de verzekering beëindigen, ontvangt u van ons een bevestiging van de beëindiging. In deze bevestiging geven wij de daadwerkelijke beëindigingsdatum van uw verzekering aan. Heeft u na drie weken nog geen bericht van ons ontvangen? Wellicht is er dan iets mis gegaan bij de behandeling van uw verzoek. In dat geval kunt u altijd telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mailadres info@taf.nl of telefoonnummer 040 - 707 38 90. Wij helpen u graag tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Wijziging doorgeven

Een adreswijziging geeft u eenvoudig aan ons door via onderstaand formulier:

Formulier adreswijziging

Uw bankrekeningnummer wijzigt u eenvoudig via onderstaand formulier:

Wijziging bankrekeningnummer

Voor wijzigingen op uw verzekering, zoals het verzekerd bedrag of het aanpassen van de begunstigden, kunt u terecht bij uw financieel adviseur. Deze wijzigingen hebben namelijk invloed op uw verzekering. Uw financieel adviseur helpt u daar graag mee.

 

Ja, dat is mogelijk binnen 30 dagen nadat u het polisblad heeft ontvangen. Dat geldt voor zowel een overlijdensrisicoverzekering als bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Gezondheidsverklaring

Ja, dat kan via de uitnodigingslink die u per email hebt ontvangen om de gezondheidsverklaring in te vullen. Via deze link logt u in en kunt u vervolgens de gezondheidsverklaring bekijken. En eventueel uitprinten.

Ja, als uw gezondheid verandert moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Als u dit niet doet, kan het zijn dat er minder of niet wordt uitgekeerd bij een eventueel overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Als u arbeidsongeschikt raakt of u komt te overlijden en bij de beoordeling van de claim blijkt dat de medische informatie die wij van u kregen niet juist of onvolledig is, dan kan het zijn dat we niet of minder uitkeren.

Tips:

 • Als u de exacte datum van een bepaalde klacht niet weet, dan is het niet erg als u een zelf bedachte datum invult. Het gaat er om dat het jaartal goed is. 
 • Twijfelt u of u bepaalde klachten op moet schrijven? Geef dit dan aan op de gezondheidsverklaring bij de laatste stap. 

Ja, als u klachten of verschijnselen van een erfelijke ziekte heeft, moet u dit aangeven op de gezondheidsverklaring. Er kan namelijk sprake zijn van een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden.

 • Controleer of alle stappen bovenaan op uw scherm op groen staan. Staat er nog een in het rood? Dan is er een bepaald veld nog niet ingevuld. Ga terug naar de rode stap en controleer welke vraag nog open staat. Nadat u deze vraag heeft beantwoord, kunt u de gezondheidsverklaring alsnog afronden.
 • Het is mogelijk dat u even geen verbinding heeft gehad met het internet, waardoor u niet verder kunt in de gezondheidsverklaring. Ververs uw browser (CTRL + F5) en probeer het dan nog eens.
 • Geeft de gezondheidsverklaring aan dat er een technische storing is? Dan raden wij u aan om even te stoppen en het na een uur weer te proberen. Meestal is de storing dan opgelost en kunt u weer verder met het invullen van de gezondheidsverklaring.

Lukt het na bovenstaande tips nog niet om de gezondheidsverklaring in te vullen? Neem dan contact met ons op via 040 - 707 38 90. Wij helpen u graag.

Heeft u de medische machtiging al opgestuurd naar uw arts, maar ontvangt u toch nog een herinnering van ons om deze op te sturen? Dan heeft de medisch adviseur nog geen reactie gehad van uw arts of specialist. U kunt bij uw arts navragen wat de status is.

Een medische machtiging is nodig wanneer de medisch adviseur meer informatie heeft voor het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag. Als dat bij uw aanvraag geldt, ontvangt u daarover altijd bericht van ons.

Sedgwick werkt samen met verschillende keuringsinstanties voor het uitvoeren van de verschillende keuringen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Sedgwick. 

Overlijden melden

Na een overlijden wilt u de financiële zaken graag zo goed mogelijk regelen. En snel. Daarom hebben we het voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt een overlijden te melden. Op deze pagina kunt u een overlijden melden. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw melding. Daarin leggen we ook uit wat u van ons kunt verwachten.

De verzekeraar onderzoekt bij elke claim of er recht bestaat op een uitkering. In sommige gevallen legt de verzekeraar de claim voor aan onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer een verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens beoordeelt binnen vier weken of zij de claim verder gaat onderzoeken. Als de Commissie besluit verder onderzoek te doen, dan wordt er medische informatie opgevraagd bij de behandelend arts of specialist. De Commissie informeert u en ons binnen drie maanden over de uitkomst van het onderzoek.

Arbeidsongeschikt of werkloos melden

Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid melden

Bent u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze helpt u bij het invullen van het schadeformulier en het aanleveren van de juiste informatie.


Meer informatie over wat u kunt verwachten na het melden van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid: https://www.taf.nl/service-en-contact/ao-ww-melden

Nee, wij verstrekken geen voorschotten. Om het recht op een uitkering te kunnen beoordelen moet er namelijk eerst medische informatie opgevraagd worden bij uw behandela(a)r(en). Ook is het soms nodig om een onafhankelijk medisch onderzoek of arbeidsdeskundig onderzoek te doen.

Uiteraard doen we wel ons uiterste best om het recht op uitkering zo snel mogelijk te beoordelen.

Daarvoor verwijzen wij u graag door naar uw financieel adviseur. Deze heeft het schadeaangifteformulier dat bestemd is voor uw verzekering. Het verschilt namelijk per verzekering en de keuzes die u heeft gemaakt welke gegevens wij van u nodig hebben.

Dat is afhankelijk van uw polisvoorwaarden die horen bij uw verzekering. U kunt dit in de polisvoorwaarden terugvinden onder het artikel Premiebetaling.

Het verzekerde bedrag mag bij het afsluiten van de verzekering niet hoger zijn dan de aantoonbare vaste lasten. Wij controleren of dat ook zo is. Daarnaast mag het verzekerde bedrag niet hoger zijn dan 85 procent van het gemiddelde inkomen. Om die reden beoordelen wij ook uw inkomensgegevens. Wij hebben niet altijd alle gegevens nodig. Op het schadeaangifteformulier staat per polisvoorwaarde beschreven wat u moet toesturen.

Als u een loonbelasting verklaring moet invullen, dan heeft u ervoor gekozen om de premie voor uw verzekering fiscaal aftrekbaar te maken. Dan heeft u een fiscaal voordeel gehad. De Belastingdienst verplicht ons dan wel om loonbelasting aan hen af te dragen als u recht heeft op een uitkering.

 

Soms wordt er gedacht dat loonbelasting alleen afgedragen dient te worden als iemand in loondienst werkt. Maar ook bij zelfstandig ondernemers moeten wij loonbelasting afdragen.

Als u ergens bezwaar tegen heeft, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt uw bezwaar indienen via ons klachtenformulier.

Factuur en premiebetaling

Als u uw premieachterstand niet in één keer kunt voldoen, kunt u een betalingsregeling met ons treffen. U kunt hiervoor telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.

Let op: Als de premieachterstand niet binnen de in de herinnering gestelde termijn is voldaan, dan is de dekking van uw verzekering geschorst. Dit betekent dat u geen recht heeft op een uitkering als u gedurende die periode arbeidsongeschikt of werkloos raakt, of als de verzekerde overlijdt.

Het rekeningnummer van TAF is: IBAN NL13 ABNA 0581 4834 13.

Wilt u uw premie overmaken naar TAF?
Maak het bedrag dan over onder vermelding van uw polisnummer.

U heeft bij TAF een verzekering afgesloten. Voor deze verzekering betaalt u een premie en deze incasseren wij automatisch van uw rekening. De premie blijven we incasseren totdat de verzekering is beëindigd en alles is betaald.

Let op: De incasso van de premie van uw overlijdensrisicoverzekering stopt niet automatisch nadat u de hypotheek heeft afgelost.

Nee, uw verzekering eindigt niet automatisch als uw hypotheek beëindigd wordt. Ook niet als de verzekering is gekoppeld aan uw hypotheek. Uw verzekering bij TAF is een losstaande verzekering, die ook zonder hypotheek kan doorlopen als nabestaandenvoorziening. De verzekering eindigt wanneer u ons hiervoor een verzoek tot beëindiging stuurt en wij u de beëindiging bevestigd hebben. Of als het einde van de looptijd is bereikt.

In eerste instantie proberen wij de premie altijd automatisch bij u te incasseren. Het kan zijn dat de incasso niet lukt. Bijvoorbeeld omdat het rekeningnummer niet correct is of omdat er niet genoeg saldo op de rekening staat. Als het ons na een aantal pogingen nog steeds niet lukt om de premie te incasseren, stoppen wij met automatisch incasseren. U ontvangt dan herinneringsbrieven over de premieachterstand. Denkt u dat een automatische incasso wel mogelijk zou moeten zijn? Neem telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons op.

Betaalt u maandelijks premie?
Dan incasseren wij de premie vóór het begin van de maand waarop de premie betrekking heeft. De incassodatum is steeds rond de 28e van de maand.

Als de incasso op de 28e van de maand niet lukt, dan proberen wij op de 8e of de 18e van de maand nogmaals om de premie te incasseren.

Betaalt u jaarlijks premie?
Dan incasseren wij de premie de eerste keer op de ingangsdatum van de verzekering. Daarna na verloop van telkens een jaar. U betaalt dus elk jaar vooruit.

Als u een premieachterstand bij TAF heeft, dan ontvangt u van ons een herinnering per brief of e-mail waarin wij u op de hoogte brengen van de premieachterstand. Ook uw tussenpersoon en eventuele pandhouder worden op de hoogte gebracht, zodat zij ook contact met u op kunnen nemen.

Ziet u op uw bankafschrift elke maand een automatische incasso van TAF?

Dan is de kans klein dat u een premieachterstand heeft. Is er geen regelmatige incasso of betaling zichtbaar? Dan is het mogelijk dat er sprake is van een premieachterstand op uw polis. Als u daarover twijfelt, kunt u altijd contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 040 – 707 38 90 of via e-mailadres finan@taf.nl.

Dit hangt ervan af hoe lang er al een achterstand is. Als er sprake is van een premieachterstand ontvangt u van ons minimaal één herinnering en een aanmaning. In de herinnering geven wij u een uiterste betalingstermijn. Als de achterstand niet binnen de gestelde termijn is voldaan, dan is de dekking van uw verzekering geschorst. Dit betekent dat u geen recht heeft op een uitkering als u gedurende de periode van schorsing arbeidsongeschikt of werkloos raakt, of als de verzekerde overlijdt. Als u de volledige achterstand betaalt, dan bent u vanaf de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd voor verzekerde gebeurtenissen die zich voordoen. Als u niet betaalt, dan hebben wij het recht om uw verzekering te beëindigen. U wordt hierover geïnformeerd. Indien uw verzekering is verpand aan een hypotheek of krediet, dan informeren wij ook de pandhouder. Vanaf de datum dat de verzekering is beëindigd, kunt u niet langer meer aanspraak maken op de verzekering. Er is dan in het geheel geen dekking meer.

Let op: U bent niet met terugwerkende kracht verzekerd over de maanden dat u een premieachterstand had.

 

TAF werkt samen met Intrum. Als wij de premieachterstand uit handen gegeven hebben aan het incassobureau, dan nemen zij de inning van de premie over. U ontvangt dan van hun brieven over de premieachterstand en u kunt betalen op hun bankrekening. Wij doen op dat moment niets meer met uw premieachterstand. Voor de betaling van de achterstand kunt u contact opnemen met Intrum op het telefoonnummer 088-0201838 of via www.intrum.com. Zolang de achterstand niet betaald is, zijn zij uw aanspreekpunt voor de premiebetaling. Maandpremies van de lopende maanden terwijl uw vordering bij Intrum ligt, geven wij door aan Intrum. Als u uw achterstand inclusief de kosten bij Intrum betaald heeft, nemen wij de premiebetaling weer over.

U kunt uw rekeningnummer voor automatisch incasso wijzigen via dit wijzigingsformulier.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit aan de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Met deze verzekering bouwt u geen waarde op. Dat betekent dat als de verzekerde op de einddatum nog in leven is, de verzekering stopt zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden.

Op www.orv.nl leest u alles over overlijdensrisicoverzekeringen

 

Minimale aanvangsleeftijd van de verzekering

Een overlijdensrisicoverzekering kunt u afsluiten vanaf 18 jaar tot en met 75 jaar.

Maximale eindleeftijd van de verzekering

U kunt zich maximaal tot 85 jaar verzekeren.

Heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat u op uw premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. 

Uw financieel adviseur helpt u graag bij het bepalen of overstappen mogelijk en gunstig voor u is en kan de overstap ook daadwerkelijk voor u regelen. Heeft u nog geen financieel adviseur?

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind een adviseur in uw buurt.

Als u voor een hoog verzekerd bedrag bij overlijden kiest, willen we graag weten hoe uw financiële situatie eruitziet. Het verzekerd bedrag moet namelijk aansluiten bij het bedrag dat uw nabestaanden nodig hebben om in de woning te blijven wonen of een vergelijkbare levensstijl te behouden. 

Waarom beoordelen wij de hoogte van het verzekerd bedrag?
Als verzekeringsaanbieder hebben wij te maken met regels vanuit toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij eisen dat het verzekerd bedrag past bij het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van overlijden op te vangen. Dat is om u te beschermen tegen een onnodig hoge premie. En om de verzekeraar te beschermen tegen oververzekeren. De kans op fraude is bij oververzekeren namelijk hoger.

Op deze pagina vindt u het opzegformulier voor uw overlijdensrisicoverzekering. 

Graag willen wij u er op wijzen dat als u ervoor kiest om uw verzekering op te zeggen, uw polis vervalt. Dat betekent dat er geen recht meer is op een uitkering. We raden u aan om samen met uw adviseur te kijken wat het beste past bij uw huidige financiële situatie: opzeggen of (gewijzigd) voortzetten van de verzekering.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind een adviseur in uw buurt.

Na een overlijden wilt u de financiële zaken graag zo goed mogelijk regelen. En snel. Daarom hebben we het voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt een overlijden te melden. Op deze pagina kunt u een overlijden melden. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw melding. Daarin leggen wij ook uit wat u kunt verwachten.

Heeft u vragen?
Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen op werkdagen tussen 09.00 uur via 040 – 707 38 90 of via e-mailadres info@taf.nl. Wij helpen u graag.

Wat betekent verpanding?

Als uw overlijdensrisicoverzekering is verpand, dan betekent dit dat uw verzekering is gekoppeld aan uw hypotheek. Als u binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden, dan keert de verzekering uit aan de hypotheekverstrekker. Daarmee wordt dan (een deel van) de hypotheek afgelost. 

Hoe regel ik een vrijgave van verpanding?

Als u de verzekering niet meer gekoppeld wilt hebben aan uw hypotheek, dan kunt u de verpanding vrijgeven. Bij overlijden keert de verzekering dan uit aan de nabestaanden, in plaats van de hypotheekverstrekker. Als u de verpanding van uw verzekering af wilt halen, ontvangen wij eerst graag een vrijgave van verpanding. Deze kunt u opvragen bij uw hypotheekverstrekker. Zodra wij de vrijgave van verpanding hebben ontvangen, passen wij de verzekering aan.

Bij een overlijdensrisicoverzekering is een pandhouder meestal de bank of de hypotheekverstrekker. Als de verzekering verpand is, betekent dit dat bij overlijden van de verzekerde, het bedrag wordt uitgekeerd aan de bank of de hypotheekverstrekker. Daarmee wordt dan de hypotheek afbetaald.

U kunt de nieuwe pandhouder per e-mail aan ons doorgeven op info@taf.nl. Vermeld hierbij uw polisnummer(s). Ook ontvangen wij graag een nieuwe pandakte, als bewijs van de nieuwe pandhouder. Deze kunt u opvragen bij de nieuwe pandhouder.

Is de verzekering nog verpand aan een andere hypotheekverstrekker?

Dan ontvangen wij graag eerst een vrijgave van verpanding. Deze kunt u opvragen bij de oude hypotheekverstrekker. Zodra wij deze vrijgave én de nieuwe pandakte hebben ontvangen, zetten wij de gegevens over.

Als u uw overlijdensrisicoverzekering wilt koppelen aan uw hypotheek, raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur. Deze helpt u bij het maken van de keuze die past bij uw persoonlijke situatie en budget?

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

Neem daarvoor contact op met uw financieel adviseur. Het wijzigen van de verzekeringnemer en/of de verzekerde heeft namelijk gevolgen voor uw huidige verzekering.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

Voor advies over het te verzekeren bedrag kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Deze helpt u graag bij het maken van keuzes die passen bij uw persoonlijke situatie en budget.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind een adviseur bij u in de buurt

De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit bij de verzekeraar. Deze sluit de verzekering af op het leven van de verzekerde. 

De verzekerde is degene die is verzekerd. Met andere woorden: de overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt.

Nee, nadat uw verzekering is ingegaan hoeft u aan ons geen wijzigingen in uw gezondheid door te geven.

Uitzondering bij verandering in rookgedrag

Heeft u bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aangegeven dat u rookt? En rookt u inmiddels meer dan 24 maanden niet meer? Dan komt u in aanmerking voor een lagere premie. U kunt ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@taf.nl.

Heeft u bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aangeven dat u niet rookt, maar bent u inmiddels wel gaan roken? Dan heeft dit ook gevolgen voor de premie van de verzekering. Ook dit hoort u aan ons te laten weten.

Is uw overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Dan is de uitkering inderdaad bedoeld voor het aflossen van uw hypotheek (dit noemen we verpanding van uw overlijdenrisicoverzekering).

Als uw verzekering niet gekoppeld is aan uw hypotheek, dan keert de verzekeraar het bedrag uit aan de nabestaanden. Zij mogen zelf bepalen waarvoor ze het geld gebruiken, bijvoorbeeld voor het betalen van de maandelijkse lasten of het betalen van de studie van de kinderen.

U ontvangt het polisblad via de e-mail.

De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering de einddatum heeft bereikt en de verzekerde is niet overleden, of u beëindigt de verzekering eerder, dan ontvangt u geen geld (terug).

Uitzondering: optie uitkering reservewaarde bij voortijdige beëindiging van de verzekering
Voor deze keuze geldt een hogere premie. Wilt u meer informatie hierover? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

Bij de aanvraag van uw overlijdensrisicoverzekering heeft uw financieel adviseur een ingangsdatum ingevuld. Deze datum houden wij aan bij de start van de verzekering.

Wilt u de ingangsdatum wijzigen?
Bijvoorbeeld omdat uw hypotheek pas op een andere moment ingaat? Geef dit dan tijdig aan ons door. Let er wel op dat de ingangsdatum binnen de geldigheidstermijn van de gezondheidsverklaring valt.

Geldigheid gezondheidsverklaring
De gezondheidsverklaring is maximaal zes maanden geldig als de aanvraag van de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. Is de aanvraag niet gekoppeld aan de hypotheek, dan is de gezondheidsverklaring maximaal drie maanden geldig.

Vanaf 1 januari 2021 zijn ex-kankerpatiënten niet altijd meer verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aan te geven dat ze kanker hebben gehad. Deze regeling geldt voor nieuwe aanvragen (schone lei-beleid)

Heeft u kanker gehad en heeft de arts die u behandelde vastgesteld dat de kanker genezen is? Dan hoeft u op de gezondheidsverklaring niet te melden dat u deze kanker heeft gehad, als is voldaan aan elk van de volgende drie voorwaarden.

 1. Het verzekerde bedrag is lager dan de vragengrens. Op deze site onder het kopje 'Vragengrens medische keuringen' leest u wat de vragengrens inhoudt: vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring/
 2. Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geldt dat de verzekering stopt vóórdat u de leeftijd van 71 jaar bereikt. Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering geldt dat u de verzekering aanvraagt vóórdat u de leeftijd van 60 jaar bereikt.
 3. De arts die u behandelde heeft 10 jaar of langer geleden vastgesteld dat de kanker genezen is. Dat wordt ook wel 'volledige remissie' genoemd. Soms geldt er zelfs een korter termijn dan 10 jaar. U leest in dit document wanneer dit het geval is.

Als u gaat scheiden, kan de bestaande overlijdensrisicoverzekering worden gesplitst, beëindigd of overgedragen aan één van de ex-partners.

Wilt u hier meer over weten? Wij schreven een artikel over de verschillende opties.

Ondernemers AOV

Met deze verzekering voorkomt u dat u zonder geld komt te zitten als u (tijdelijk) niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u (tenminste) uw vaste lasten blijven betalen.

Ja, de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Voor uw aangifte Inkomensbelasting is de arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar onder de noemer ‘premiebetaling inkomensvoorziening’. De uitkering is belastbaar inkomen waarover u belasting moet betalen. Bij TAF heeft u ook de keuze om de premie voor het arbeidsongeschiktheidsdeel niet fiscaal aftrekbaar te maken. U ontvangt de uitkering dan netto, zonder dat u nog belasting moet betalen. Als u de uitkering netto wilt ontvangen, geef dit dan aan op het aanvraagformulier.

Arbeidsongeschikt op basis van beroepsarbeid
Kunt u niet meer werken door een ziekte of aandoening? Dan wordt er bij deze variant gekeken of u uw eigen beroep nog uit kunt oefenen. Als u dat niet meer kunt, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt er een uitkering. Het maakt niet uit of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten.

Arbeidsongeschikt op basis van passende arbeid
Als u door een ziekte of aandoening niet meer uw eigen werk kunt uitvoeren, dan wordt er gekeken of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden nog ander werk of een andere functie kunt uitvoeren.

Kiest u voor arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeid, dan betaalt u een hogere premie.

In uitzonderlijke situaties mogen wij de premie en/of de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen groepsgewijs of voor alle verzekerden aanpassen. Dit heet een ‘en bloc’ wijziging. Bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. U wordt hier uiterlijk vier weken van te voren over geïnformeerd. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan mag u de verzekering opzeggen per de wijzigingsdatum.

Nee, de TAF Ondernemers AOV is alleen geschikt voor zelfstandig ondernemers. Stopt u met uw eigen onderneming en gaat u in loondienst? Dan kan de TAF Werknemers AOV een goede oplossing voor u zijn. Vraag uw financieel adviseur om advies.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

 

Ja, dat is mogelijk als u de TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden QL GG 06-2020 of de TAF InkomenZeker AOV met polisvoorwaarden QL IZ 05-2023 heeft afgesloten. Dan kunt u de verzekering tijdelijk stopzetten als u:

 • Tijdelijk in loondienst gaat, waarbij sprake is van dezelfde beroepsbezigheden
 • Een sabbatical neemt
 • Voor lange tijd in het buitenland verblijft
 • Tijdelijk geen inkomen heeft uit uw beroep, door een andere oorzaak dan arbeidsongeschiktheid

Let op:

 • Tijdens die periode is er geen dekking. Dat betekent dat als u dan ziek wordt, er geen recht is op een uitkering. Denk er dus goed over na of tijdelijk stopzetten de juiste optie voor u is.
 • Tijdelijk stopzetten kan voor het eerst 3 jaar na de ingangsdatum. En vervolgens weer 3 jaar nadat de voorgaande stopzetting is gestopt.

Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

U kunt uw verzekering gedurende de looptijd van de verzekering opzeggen. De TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden QL GG 03-2020 en de TAF BasisGezekerd AOV met polisvoorwaarden IPT BG 09-2017 kunt u na afloop van het eerste jaar maandelijks opzeggen. De TAF InkomenZeker AOV met polisvoorwaarden QL IZ 05-2023 is direct maandelijks opzegbaar.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering met andere polisvoorwaarden? Dan verschilt de opzegtermijn. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw polis. Wij kunnen het natuurlijk ook voor u nakijken. Neem contact met ons op via telefoonnummer 040 - 707 38 90 of stuur een e-mail met uw vraag naar info@taf.nl.

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is op dit moment niet verplicht voor ondernemers. Maar het is wel verstandig om er als ondernemer een af te sluiten. Anders dan werknemers, die automatisch verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, zijn zelfstandig ondernemers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ook niet vanuit de overheid. Deze verzekering moet u zelf regelen. Dit moet u als ondernemer zelf regelen.

Plannen vanuit de overheid voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
De overheid heeft wel plannen liggen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht te stellen voor zzp’ers. Maar deze verplichte verzekering is lang niet voor elke zzp’er de beste oplossing. Voor veel ondernemers is het beter om zelf een verzekering te regelen. Uw financieel adviseur kan u daarbij helpen.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

U kunt het verzekerd bedrag jaarlijks, zonder nieuwe medische waarborgen, met maximaal 20% verhogen. Bij de TAF InkomenZeker AOV kunt u het bedrag met maximaal 10% verhogen.
Verlagen van het verzekerd bedrag mag op ieder gewenst moment.

Wilt u andere onderdelen van uw verzekering wijzigen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

Bij zowel de TAF GoedGezekerd als de BasisGezekerd AOV verzekert u uw maandelijkse lasten en een bedrag van € 750 voor overige kosten. Tot maximaal € 5.000 per maand.

Wilt u meer dan € 2.500 per maand verzekeren?
Dan mag het verzekerd bedrag niet hoger zijn dan 85% van uw gemiddelde bruto maandinkomen over de laatste drie kalenderjaren.

Bij de TAF InkomenZeker AOV kunt u maximaal 85% van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren verzekeren. Er geldt een minimaal verzekerd bedrag van € 1.000 en een maximaal verzekerd bedrag van € 12.500 per maand.

 

Bij een TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden GG QL 06-2020 en de TAF InkomenZeker AOV met polisvoorwaarden QL IZ 05-2023 zit een lidmaatschap van Royal Doctors inbegrepen ter waarde van €299,- per jaar. Daarmee heeft u onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors.

Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hier bij TAF gebruik van kan worden gemaakt? Klik hier. Of kijk op de website van Royal Doctors.

Ja, als uw beroep is gewijzigd moet u dat aan ons doorgeven. Vul daarvoor het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@taf.nl.

Een wijziging van uw beroep kan invloed hebben op uw verzekering
Geef dit daarom ook altijd door aan uw financieel adviseur. De wijziging wordt namelijk voorgelegd aan de medisch adviseur van de verzekeraar. Deze beoordeelt of het nieuwe beroep past binnen de huidige verzekering.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Vind er een in de buurt.

Werknemers AOV

TAF Maandlastbeschermer

De TAF Maandlastbeschermer keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%.

TAF Inkomensbeschermer

U ontvangt een uitkering als u een WIA-uitkering ontvangt en uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid daalt onder het verzekerd maandinkomen.

TAF Hypotheekbeschermer

Als u een WIA-uitkering ontvangt, en aan de overige voorwaarden van deze verzekering voldoet, ontvangt u een uitkering.

Nee, de werkloosheidsdekking kan alleen in combinatie met arbeidsongeschiktheid worden afgesloten bij de TAF Maandlastbeschermer en de TAF Hypotheekbeschermer.

Brengt de hypotheekverstrekker een boete in rekening over de uitkering van de TAF Hypotheekbeschermer? Dan keren wij het bedrag uit dat maximaal zonder boete afgelost kan worden aan de hypotheekverstrekker. Het bedrag dat overblijft, keren wij aan u uit.

Nee, de premie is niet aftrekbaar. De uitkering is belastingvrij.

Arbeidsongeschiktheid kan op verschillende manieren worden beoordeeld, namelijk op basis van beroepsarbeid, passende arbeid, gangbare arbeid en UWV volgend (WIA)

Beroepsarbeid

Kunt u niet meer werken door een ziekte of aandoening? Dan wordt er bij deze variant gekeken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Als u dat niet meer kunt, bent u arbeidsongeschikt en volgt er een uitkering. Het maakt niet uit of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten.

Passende arbeid

Als u door een ziekte of aandoening niet meer uw eigen werk kunt uitvoeren, wordt er gekeken of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden ander werk of een andere functie kunt uitvoeren.

Gangbare arbeid

In dit geval wordt er gekeken naar of u nog kunt werken in algemene zin. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met uw beroep, werkervaring en opleidingsniveau. Voor deze variant betaalt u een lagere premie.

UWV volgend

Hierbij volgen wij de beoordeling van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zij bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel procent u nog kunt verdienen van uw oude loon. Kunt u minder dan 65% van uw oude loon verdienen? Dan bent u volgens het UWV voor minimaal 35% arbeidsongeschikt en heeft u recht op een WIA-uitkering.

Bij de volgende producten zit een lidmaatschap van Royal Doctors bij:

TAF Maandlastbeschermer met polisvoorwaarden:

 • MLB QL 06-2019
 • MLB QL 02-2021
 • MLB IPT 11-2020

TAF Inkomensbeschermer met polisvoorwaarden:

 • IPT TIB 11-2020

Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hier bij TAF gebruik van kan worden gemaakt? Klik hier of kijk op de website van Royal Doctors.

Ja, als uw beroep is gewijzigd moet u dit aan ons doorgeven. Vul daarvoor het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@taf.nl.

Een wijziging van uw beroep kan invloed hebben op uw verzekering

Geef dit daarom ook altijd door aan uw financieel adviseur. De wijziging wordt namelijk voorgelegd aan de medisch adviseur van de verzekeraar. Deze beoordeelt of het nieuwe beroep past binnen de huidige verzekering.

VVT Inkomensaanvulling Consumentenvragen

U heeft recht op een uitkering zodra uw WW-uitkering bij het UWV stopt. Daarbij moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent nog steeds werkloos nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt
 • U zou op basis van de wetgeving van vóór 1-1-2016 nog recht hebben op een uitkering van het UWV
 • Op het moment dat u werkloos raakte was uw werkgever verzekerd bij TAF.

U heeft recht op een uitkering zodra u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U ontvangt een WIA-uitkering
 • Op het moment dat u zich voor het eerst ziek heeft gemeld, was uw werkgever verzekerd bij TAF
 • U was in de 4 weken vóór de ingangsdatum van deze dekking in staat uw volledige werkzaamheden te verrichten
 • Uw WIA-uitkering plus alle overige inkomsten bedraagt minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris

Werkloosheid

Als u werkloos bent, ontvangt u een WW-uitkering van het UWV. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent verklaard, stroomt u eerst in de WIA. U heeft dan recht op een loongerelateerde uitkering (LGU). De duur hiervan is ook afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Net als bij werkloosheid was de maximaal mogelijke uitkeringsduur vóór 1-1-2016 38 maanden. Na 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Bent u na de loongerelateerde uitkering nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw WIA-uitkering. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Als uw loongerelateerde uitkering stopt en u bent nog steeds arbeidsongeschikt, komt u mogelijk in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU). Dit is afhankelijk van de mate waarin u uw restverdiencapaciteit benut*. Het kan zijn dat deze uitkering minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris bedraagt. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult deze uitkering aan tot maximaal 70 procent van uw laatstverdiende salaris. De maximale uitkeringsduur is tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd.

*We begrijpen dat dit een technisch verhaal is. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling P&O van uw (laatste) werkgever.

Werkloosheid

Bent u werkloos en komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering bij TAF? Dan is de hoogte van de uitkering gelijk aan de WW-uitkering die u ontving van het UWV. Eventuele overige inkomsten worden wel in mindering gebracht op deze uitkering.

Arbeidsongeschiktheid

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan wordt met de VVT WIA Hiaat Uitgebreid verzekering uw inkomen met deze verzekering aangevuld tot 70 procent van uw inkomen voorafgaand aan de dag dat u ziek werd.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient de eerste dag van werkloosheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen, dient de eerste dag van arbeidsongeschiktheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Bent u werkloos of arbeidsongeschikt? Dan kunt u bij TAF een formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar info@taf.nl. Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarin een informatiebrochure.

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Meer over Quantum Leben A.G.

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Meer over Kuijpers & Kuijpers

VVT Inkomensaanvulling Werkgeversvragen

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Echter, het is een vervanging en verbetering van de wél verplichte PAWW-regeling van de Stichting PAWW. U kunt als werkgever bij de Stichting PAWW dispensatie van de verplichte PAWW-regeling aanvragen, als u daarvoor in de plaats de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afsluit. Sluit u de VVT Inkomensaanvulling Verzekering af? Dan vervalt ook de verplichte afdracht aan de Stichting PAWW. Bovendien breidt u met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering de voorzieningen voor uw werknemers uit met een volledige WIA Hiaat Uitgebreid dekking.

Wilt u dispensatie aanvragen? Neem dan contact op met Kuijpers & Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Nee, het is alleen mogelijk de volledige VVT Inkomensaanvulling Verzekering (VVT PAWW en VVT WIA Hiaat Uitgebreid) af te sluiten. Laat u daarover goed voorlichten door Kuijpers & Kuijpers.

Heeft u al een lopende WIA-Hiaat verzekering? Dan kan de dekking VVT WIA Hiaat Uitgebreid uitgesteld ingaan. De voorwaarde hiervan is dat u nu bij de aanvraag van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering uw lopende WIA Hiaat verzekering per de eerst volgende contractvervaldatum opzegt. Heeft u een semi-collectieve WIA Hiaat verzekering? Dan adviseren wij u om deze op te zeggen en over te gaan op de VVT WIA Hiaat Uitgebreid, vanwege de collectieve en completere dekking.

Wilt u daar graag advies over inwinnen? Neem dan contact op met Kuijpers en Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Nee, dat is niet nodig. Deze verzekeringsoplossing werkt op basis van jaarlijkse na-verrekening. Bij aanvang bepalen wij een voorschot-premie op basis van uw opgave van uw SV-loonsom. In de eerste maand na afloop van elk jaar vragen we naar de definitieve salarissen en aantal medewerkers. Op basis van deze cijfers bepalen wij of u teveel betaalde premie terug ontvangt of dat u moet bijbetalen. Tevens baseren wij op basis van deze definitieve cijfers een nieuwe voorschot-premie voor het komende jaar.

Ja, de premie staat vast voor de eerste contractperiode

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Meer over Quantum Leben A.G.

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Meer over Kuijpers & Kuijpers

Hier zijn wij trots op

MoneyView VW 2024MoneyView ORV GB 2024MoneyView ORV AD 2024  IG&HGouden Lotus Award 2024 ORVGouden Lotus Award 2024 AOVGouden Lotus Award 2024 Verzekeringsproductlogo DFO 2023Adfiz Award 2024  

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddelde score van een 8,2 (gebaseerd op 735 beoordelingen). Lees onze klantervaringen