Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert uit aan uw nabestaanden als u tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Als de verzekering aan uw hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek.

Kies voor een TAF Overlijdensrisicoverzekering

Met meer dan 700.000 actieve overlijdensrisicoverzekeringen is TAF marktleider op het gebied van ORV.

De hoogst gewaardeerde overlijdensrisicoverzekering
Niet voor niets ontvangt de overlijdensrisicoverzekering van TAF in 2024 voor het veertiende jaar op rij 5 sterren van onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView. Ook won TAF in 2023 een Gouden Lotus Award voor beste ORV aanbieder en blijkt uit het performance onderzoek van IG&H dat TAF het beste productaanbod volgens adviseurs heeft. 

Awards TAF

 • Aantrekkelijke en gegarandeerd gelijkblijvende premie tijdens de looptijd
  Door onze samenwerking met meerdere verzekeraars hebben we een aantrekkelijk aanbod voor iedereen. De premie blijft gegarandeerd gelijk tijdens de duur van de verzekering (geen zogenaamde en-bloc clausule).

 • Snel en eenvoudig (digitaal) acceptatieproces
  Dankzij onze slimme online gezondheidsverklaring wordt u snel geaccepteerd

 • Automatisch vangnet voor zware medische risico's
  Daarvoor werken we samen met De Hoop, een Nederlandse herverzekeraar die is gespecialiseerd in de acceptatie van zeldzame en complexe aandoeningen. Hierdoor kunnen wij maar liefst 99,92% van de aanvragen accepteren.

 • Vervroegde uitkering bij terminale ziekte
  Onder voorwaarden keren wij al de helft van het verzekerd bedrag uit aan een verzekerde met een levensverwachting korter dan een jaar.

Alles over deze verzekering

De TAF Overlijdensrisicoverzekering is geschikt voor iedereen die nabestaanden financiële zekerheid bij overlijden wil bieden. 

Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Zodat de nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen. U kunt de verzekering ook afsluiten met een ander doel. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als voorheen, de huur doorbetaald kan worden, om de studie van uw kinderen zeker te stellen of om te voorkomen dat uw nabestaanden plotseling te maken krijgen met erfbelasting.

Ook voor de financiële continuïteit van een onderneming kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten, denk aan:

 • Het uitkopen van de nabestaanden van een overleden compagnon;
 • Het afdekken van de financiële risico’s van het overlijden van een sleutelfiguur;
 • De compensatie van een belastingclaim over Fiscale Oudedagsreserve of DGA pensioen Eigen Beheer die vrijvalt als de ondernemer of DGA overlijdt.

Met de TAF Overlijdensrisicoverzekering verzekert u een eenmalige uitkering aan uw nabestaanden als u binnen de afgesproken periode overlijdt.

Tijdelijke risicoverzekering

De TAF Overlijdensrisicoverzekering is een zogenaamde tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Dat betekent dat de verzekering het afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt binnen een bepaalde periode. Daarna stopt de verzekering. Leeft de verzekerde nog op de afgesproken einddatum? Dan volgt er geen uitkering.

Vooruitkering als verzekerde terminaal ziek is

Deze dekking is standaard opgenomen in de actuele polisvoorwaarden van de Personal en Special ORV en zorgt ervoor dat er een bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is. Terminaal zieken krijgen in hun laatste levensfase namelijk vaak te maken met extra zorgkosten of zij hebben nog een laatste wens die zij in vervulling willen laten gaan. Een bedrag dat wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is, is dan erg welkom. De uitkering bij leven is 50 procent van het verzekerd bedrag met een maximum van € 100.000,-. Het restant wordt na overlijden uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor een uitkering bij terminale ziekte, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Verzekerde is terminaal ziek en de levensverwachting is korter dan 12 maanden;
 • Verzekerde is jonger dan 65 jaar;
 • Als de verzekering verpand is, moet de geldverstrekker goedkeuring verlenen.

Wat is niet verzekerd?

 • Na de einddatum van de verzekering is er geen dekking meer. Wij keren dan niet meer uit na overlijden.
 • Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum.
 • Wij keren niet of minder uit als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Bijvoorbeeld over uw rookgedrag. Dat geldt ook voor fraude.
 • U kiest voor de hoogst gewaardeerde overlijdensrisicoverzekering op voorwaarden, prijs én dienstverlening.
 • U ontvangt altijd een aantrekkelijk aanbod omdat wij werken met meerdere verzekeraars.
 • U bent betrouwbaar verzekerd: TAF staat onder toezicht van de AFM en is aangesloten bij de KiFiD.
 • Persoonlijke begeleiding door vaste contactpersonen bij een overlijden.

Beoordeling van uw verzekeringsaanvraag met (digitale) gezondheidsverklaring

1. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring

Nadat uw financieel adviseur bij ons een aanvraag heeft ingediend, ontvangt de verzekerde van ons een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring.

2. De verzekerde vult zijn of haar persoonlijke en medische informatie in op de online gezondheidsverklaring

Als de gezondheidsverklaring is afgerond, ondertekent de verzekerde deze digitaal met een SMS-code. Vervolgens wordt de gezondheidsverklaring automatisch naar ons verstuurd.

Geen zorgen: een ziekte of aandoening in het verleden leidt niet meteen tot een hogere premie of afwijzing. Het doel is om uw gezondheid goed in te schatten, zodat u uiteindelijk ook goed bent verzekerd. Vul de gezondheidsverklaring daarom volledig en juist in. Onjuiste informatie kan namelijk vervelende gevolgen hebben voor de eventuele uitkering in de toekomst.

3. Na ontvangst van de ingevulde verklaring wordt uw aanvraag direct beoordeeld.

Nadat u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, zijn er twee mogelijkheden:

 • Zijn er geen medische bijzonderheden?
  Dan ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw polis met bijbehorende polisvoorwaarden.

Zijn er wel medische bijzonderheden? Dan wordt uw aanvraag beoordeeld door een medisch adviseur van Sedgwick.
Heeft de medisch adviseur voldoende informatie, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen uw polis met bijbehorende polisvoorwaarden. Het kan zijn dat de medisch adviseur naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring over bepaalde antwoorden meer informatie nodig heeft. Als dat bij u het geval is, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een telefoontje of een brief/e-mail met aanvullende vragen. Of u ontvangt een brief met aanvullende vragen die uw huisarts of medisch specialist moet beantwoorden. Ook kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een medische keuring.
Heeft de medisch adviseur daarna alle informatie die hij nodig heeft om een advies te geven over uw verzekeringsaanvraag? Dan ontvangt u binnen 3 werkdagen een bericht over de acceptatie of afwijzing van uw aanvraag:

 • Uw aanvraag wordt alsnog geaccepteerd tegen de standaardvoorwaarden.
 • Uw aanvraag wordt geaccepteerd met een premieopslag.
 • Uw aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar De Hoop voor de TAF Maatwerk Overlijdensrisicoverzekering. De Hoop is een Nederlandse herverzekeraar die is gespecialiseerd in de acceptatie van mensen met zeldzame en gecompliceerde aandoeningen.
 • Uw aanvraag kan niet worden geaccepteerd.

Medische keuring

Het kan voorkomen dat u medisch gekeurd moet worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. Dat geldt in de volgende situaties:

 • Als u jonger bent dan 50 jaar en u wilt:
  • € 750.001 of meer verzekeren (alle verzekeraars)
 • Als u ouder bent dan 50 jaar en u wilt:
  • € 350.001 of meer verzekeren (verzekeraar BNP Paribas Cardif en Chubb)
  • € 500.001 of meer verzekeren (verzekeraar iptiQ en Quantum Leben) 

Informatie over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Medische beoordeling: wat kunt u verwachten?

Een TAF verzekering sluit u af via uw onafhankelijke financieel adviseur. Rechtstreeks afsluiten bij TAF is niet mogelijk. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur in uw buurt.

Veelgestelde vragen

Hier zijn wij trots op

MoneyView VW 2024MoneyView ORV GB 2024MoneyView ORV AD 2024  IG&HGouden Lotus Award 2024 ORVGouden Lotus Award 2024 AOVGouden Lotus Award 2024 Verzekeringsproductlogo DFO 2023Adfiz Award 2024  

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddelde score van een 8,2 (gebaseerd op 735 beoordelingen). Lees onze klantervaringen