Wat te doen met een bestaande overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding?

Gaan uw klanten uit elkaar en hebben zij samen een overlijdensrisicoverzekering lopen? Dan moet daar iets mee gebeuren. Wordt de overlijdensrisicoverzekering beëindigd, gesplitst of overgedragen aan één van de ex-partners?

Datum geplaatst: 15-04-20

Beëindiging is niet altijd de beste keuze

Scheiden betekent niet dat de plicht vervalt om financieel voor elkaar te zorgen. Zeker als alimentatie een groot gedeelte van het inkomen vormt voor de ontvanger, kan het overlijden van de alimentatieplichtige grote financiële gevolgen hebben. De alimentatiebetalingen stoppen dan namelijk. Misschien is er recht op ANW of nabestaandenpensioen, maar de vraag is of dit voldoende is.

De bestaande overlijdensrisicoverzekering kan worden voortgezet om de alimentatie veilig te stellen bij overlijden van de alimentatieplichtige.

Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de lopende verzekering niet altijd de beste keuze. Het is goed om te weten dat de verzekering aangepast kan worden, zodat deze goed aansluit bij de nieuwe situatie.

Splitsen of overdragen

Als beide partners verzekerd zijn op de polis dan is de eerste vraag: moet de dekking voor beide partners in stand blijven? Zo ja, dan kan de polis gesplitst worden. Of kan de dekking voor één van de partners komen te vervallen?

Bij TAF kan een bestaande overlijdensrisicoverzekering bij echtscheiding worden gesplitst in twee losse polissen. In plaats van één uitkering zijn er vanaf dat moment twee uitkeringen verzekerd. Er zijn geen nieuwe gezondheidswaarborgen nodig.

Optimale polisredactie

Omdat ex-partners geen beroep meer kunnen doen op de hoge partnervrijstelling is een goed advies over de inrichting van de polis belangrijk. Om erfbelasting te voorkomen is het belangrijk dat er geen premie meer wordt betaald uit het vermogen van de ex-partner (er mag geen premie onttrokken zijn aan het vermogen van de erflater). De nieuwe verzekeringnemer is vanaf het tijdstip van overdracht de premie verschuldigd. Daarnaast is het meestal gewenst dat diegene die het geld zal ontvangen (de begunstigde), zelf verantwoordelijk wordt om de premie te betalen en de wijzigen op de polis door te voeren.

De polisredactie ziet er dan als volgt uit:

  • Verzekeringsnemer: alimentatiegerechtigde
  • Verzekerde: alimentatieplichtige
  • Begunstigde: alimentatiegerechtigde
  • Premie verschuldigde: alimentatiegerechtigde

Gemeenschap van goederen

Was men gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is eigenlijk altijd iets aan het vermogen van de erflater onttrokken. Het betalen van erfbelasting over de uitkering kan alleen worden voorkomen door de polis over te dragen tegen de waarde in het economische verkeer.

Waarde economisch verkeer = de contante waarde van de premie van de oorspronkelijke verzekering -/- de premie voor een nieuwe verzekering met hetzelfde kapitaal en resterende looptijd.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere omstandigheden, zoals de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Samen de juiste keuze maken

Scheiden betekent dat er veel zaken geregeld moeten worden. Neem daarbij ook het overlijdensrisico mee. De bestaande verzekering kan worden voortgezet of er kan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten.  

De TAF Alimentatiepolis

De TAF Alimentatiepolis is speciaal ontwikkeld voor het veiligstellen van partner - en kinderalimentatie na overlijden van de ex-partner. Met verschillende dekkingen kan de polis exact worden afgestemd op de hoogte en duur van de partner- en kinderalimentatie. 

TAF Alimentatiepolis in het kort:

  • Verzekerd van een inkomen na overlijden van de ex-partner
  • Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de hele looptijd
  • Flexibiliteit in de hoogte en de looptijd van de uitkering
  • Aantrekkelijk lage premie op basis van persoonlijke wensen