Klachtenprocedure

Wij willen u de beste service en het beste product bieden. Bent u ergens niet tevreden over? Dan horen we het graag. En laat ons weten welke oplossing u graag wenst. Uw klacht wordt altijd behandeld door een andere medewerker. Zodat u zeker weet dat uw klacht eerlijk en onpartijdig wordt behandeld.

Mogelijkheden voor het doorgeven van uw klacht

Telefonisch 
Op telefoonnummer: 040 707 38 90.
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

Per e-mail 
Stuur uw e-mail naar ervaringen@taf.nl

Schriftelijk
Stuur uw brief naar het volgende adres:
TAF
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 4562
5601 EN Eindhoven

Via het klachtenformulier

Wij raden u aan om zoveel mogelijke informatie mee te sturen ter onderbouwing van uw klacht. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een reactie.

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn klacht?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat we uw klacht hebben ontvangen. Vervolgens krijgt u binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Lukt ons dat niet? Dan laten we u dat weten. Natuurlijk hoort u dan ook van ons wanneer u wel een reactie kunt verwachten.

Is voor een inhoudelijke reactie een beoordeling van (nieuwe) medische informatie nodig?

Dan ontvangt u onze inhoudelijke reactie binnen vier weken nadat het medisch adviesbureau de informatie ontvangen heeft.

Niet tevreden over onze afhandeling van uw klacht?

Bent u ondanks onze inspanningen, niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u nadat wij definitief ons standpunt kenbaar hebben gemaakt, uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zowel TAF als de met haar samenwerkende verzekeraars zijn aangesloten bij het Kifid.

Binnen welke termijn kunt u een Kifid klacht indienen?
De klacht moet worden ingediend binnen een jaar nadat de klacht aan ons is voorgelegd of binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin wij definitief schriftelijk het standpunt over de klacht kenbaar hebben gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt.

Over het KiFiD
Het Kifid is een onafhankelijke instantie voor consumenten die een conflict hebben met een financiële dienstverlener. Als het Kifid uw klacht in behandeling neemt, dan probeert de Geschillencommissie te bemiddelen tussen u en ons. Lukt dat niet, dan neemt de Geschillencommissie zelf een beslissing over uw zaak. Zo helpt het  Kifid u als consument om tot een oplossing te komen.

Naar de rechter
Wilt u geen gebruik maken van de regeling bij het Kifid? Dan kunt u het geschil ook aan de daarvoor bevoegde rechter voorleggen.