Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid melden 

Meld uw arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid bij uw financieel adviseur. Hij of zij helpt u met het indienen van het schadeformulier en het aanleveren van de juiste informatie.

Arbeidsongeschiktheid, wat nu?


Meld uw arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk bij uw adviseur
Uw adviseur helpt u met het invullen van het schadeaangifteformulier en het aanleveren van de juiste informatie. Wij ontvangen het formulier graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de eigen risicoperiode (wachttijd). Heeft u gekozen voor een wachttijd langer dan drie maanden? Meld uw arbeidsongeschiktheid dan in ieder geval binnen drie maanden bij ons.

Wij nemen binnen een week contact met u op 
U krijgt een vaste contactpersoon binnen TAF aangewezen die uw melding behandelt en contact met u onderhoudt zolang u niet kunt werken. Binnen een week neemt hij of zij telefonisch contact met u op. Natuurlijk kunt u ook meteen met al uw vragen bij hem of haar terecht.

Download de brochure 'Arbeidsongeschikt, wat nu?'

In deze brochure leest u hoe wij een arbeidsongeschiktheidsclaim behandelen, welke partijen er betrokken zijn bij de beoordeling en behandeling en binnen welke termijn wij u uitsluitsel proberen te geven.

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Als u arbeidsongeschikt wordt, is het logisch dat de aandacht allereerst uitgaat naar het oplossen van de medische oorzaak. Na verloop van tijd kunnen we ook gaan kijken wat er nodig is om weer aan het werk te gaan. TAF helpt u daar graag bij. Op de pagina hulp bij re-integratie leest u hier meer over.

Herstel en verdere verloop
Bent u weer in staat om (gedeeltelijk) aan het werk te gaan? Informeer dan uw schadebehandelaar. Afhankelijk van het aantal uren dat u werkt, wordt uw uitkering aangepast of beëindigd.

Wijzigingen doorgeven
Uiteraard willen wij tijdens uw arbeidsongeschiktheid op de hoogte gehouden worden van relevante wijzigingen in uw werk- of arbeidssituatie. Voor een verblijf in het buitenland tijdens uw arbeidsongeschiktheid hebt u in verband met eventuele onderzoeken toestemming nodig van TAF. Wij vragen u daarom uw plannen vooraf met uw schadebehandelaar te bespreken.

Onvrijwillig werkloos, wat nu?

Meld uw werkloosheid zo snel mogelijk bij uw adviseur. Hij of zij kan u alles vertellen over de rechten en plichten die u heeft als u een uitkering ontvangt vanwege onvrijwillige werkloosheid.